Gmina Ełk szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu https://portalugelk.epodatnik.info oraz w jaki sposób Gmina Ełk dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Polityka cookies

Ochrona danych osobowych