Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Załatw przez ePUAP Pokaż przykład


Organ właściwy do realizacji usługibrak

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościam

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyWniosek
1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza
1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
Pełnomocnictwo
Czas realizacjiDo 14 dni
OpłatyW zależności od ustaleń właściwego organu
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługibrak
Etapy realizacji usługibrak
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweWydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej