Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa


Załatw przez ePUAP Pokaż przykład


Organ właściwy do realizacji usługiwójt, burmistrz, prezydent
Kogo dotyczyZgłoszenie składa właściciel nieruchomości lub pełnomocnik
Podstawy prawneUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm., Art. 83f, ust. 4,)
Wymagane dokumentyzgłoszenie + rysunek lub mapka
Czas realizacjiw ciągu 21 dni – oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin – ewentualny sprzeciw Burmistrza
Opłatybrak
Tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji o sprzeciwie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
Rezultat realizacji usługimilcząca zgoda organu lub decyzja o sprzeciwie
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo,
2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa